Kontaktronowy przetwornik poziomu

Przetworniki kontaktronowe montowane na poziomowskazie magnetycznym służą do ciągłego pomiaru poziomu cieczy. Rurka czujnika składa się z kontaktronów i rezystorów przylutowanych do płytki PCB. W zależności od położenia pływaka w komorze pomiarowej jego system magnetyczny oddziałuje na kontaktrony, zwiera je i tworzy łańcuch z rezystorami, rezystancja ta zmienia się proporcjonalnie do poziomu cieczy i przetwarzana jest na sygnał 4..20mA.

Oferujemy standardowe przetworniki jak i również w wykonaniu Exi i Exd do stref zagrożonych wybuchem. Maksymalna temperatura pracy to 350°C. Przetworniki kontaktronowe występują w kilku wersjach z dokładnością ±2,5mm, ±5mm i ±7,5mm. Długość przetwornika dobierana jest do zakresu pomiarowego poziomowskazu.

PLIKI DO POBRANIA

    *Zapoznałem się i zgadzam się z polityką prywatności strony. (*pole wymagane)